หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ครุภัณฑ์ 6 รายการ
ชื่องานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ครุภัณฑ์ 6 รายการ
รายละเอียด- เช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล CR
- ชุดเครื่องมือผ่าตัด
- ตู้เย็นเก็บเลือด 720 unit
- กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscope
- สว่านกระดูกแบบแบตเตอรี่
- รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
เอกสารประกอบ