หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ครุภัณฑ์ 6 รายการ
ชื่องานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ครุภัณฑ์ 6 รายการ
รายละเอียด- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล
- สว่านกระดูกแบบแบตเตอรี่ Drillsawsaw
- กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscope
- ตู้เย็นเก็บโลหิต 720 unit
- ชุดเครื่องมือผ่าตัด
- เช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล CR
เอกสารประกอบ