หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ ขนาดเบอร์ ๓/๐ เข็ม ๒๖ mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่องานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ ขนาดเบอร์ ๓/๐ เข็ม ๒๖ mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ ขนาดเบอร์ ๓/๐ เข็ม ๒๖ mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ