ประกาศผลจัดซื้อ/จ้าง EGP
แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,491 ผลลัพธ์
#ชื่องานรายละเอียด 
  
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลวประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว
2ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ- ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน
- เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VITAMIN B COMPLEX โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VITAMIN B COMPLEX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ISOSORBIDE DINITRATE ๑๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ISOSORBIDE DINITRATE ๑๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FUROSEMIDE ๔๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FUROSEMIDE ๔๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PARACETAMOL ๕๐๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LOSARTAN POTASSIUM ๕๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LOSARTAN POTASSIUM ๕๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FOLIC ACID ๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FOLIC ACID ๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSELTAMIVIR ๓๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSELTAMIVIR ๓๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE ๒๐ MG/ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE ๒๐ MG/ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYDROCHLOROTHIAZIDE ๒๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYDROCHLOROTHIAZIDE ๒๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GLIBENCLAMIDE ๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GLIBENCLAMIDE ๕ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FUROSEMIDE ๒๐ MG/๒ ML INJECTION โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FUROSEMIDE ๒๐ MG/๒ ML INJECTION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ETHYL ALCOHOL SOLUTION ๗๐% V/V ๔๕๐ ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ETHYL ALCOHOL SOLUTION ๗๐% V/V ๔๕๐ ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DICLOXACILLIN ๒๕๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DICLOXACILLIN ๒๕๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AMOXICILLIN ๕๐๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AMOXICILLIN ๕๐๐ MG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MULTIVITAMIN TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MULTIVITAMIN TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSELTAMIVIR ๗๕ MG CAPSULEโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSELTAMIVIR ๗๕ MG CAPSULEโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CLARITHROMYCIN ๕๐๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CLARITHROMYCIN ๕๐๐ MG TABLET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PARACETAMOL SYRUP ๑๒๐ MG/๕ ML,๖๐ ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PARACETAMOL SYRUP ๑๒๐ MG/๕ ML,๖๐ ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง