งานมหกรรมคุณภาพ คนตระการ4.0 ยุคใหม่ ใส่ใจ สุขภาพ 21 ตค 2559

งานมหกรรมคุณภาพ คนตระการ4.0 ยุคใหม่ ใส่ใจ สุขภาพ 21 ตค 2559

 

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

 

วันที่โพสต์ : 2016-10-21 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์