ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

 

วันที่โพสต์ : 2016-10-26 สถานที่ : ห้องประชุมหอไตร