กิจกรรมวันพยาบาล โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมวันพยาบาล โรงพยาบาลตระการพืชผล

 

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2016-10-21 สถานที่ : ลานคลินิกเบาหวาน