สรุปผลงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล 2559

สรุปผลงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล 2559

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2016-09-19 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์เล็ก