นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล รับมอบเงินบริจาค จากทีมปั่น 156 ปี อ.ตระการพืชผล เทศบาลตระการพืชผล, ชมรมเสือตระการ,เสือหอไตร และชมรมคนรักตระการ จำนวน 571,077 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตระการพืชผล

นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล รับมอบเงินบริจาค จากทีมปั่น 156 ปี อ.ตระการพืชผล เทศบาลตระการพืชผล, ชมรมเสือตระการ,เสือหอไตร และชมรมคนรักตระการ จำนวน 571,077 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตระการพืชผล 

วันที่โพสต์ : 2018-12-21 สถานที่ : โรงพยาบาลตระการพืชผล