กลุ่มเพื่อนตระการมอบครุภัณฑ์ห้องพิเศษ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

กลุ่มเพื่อนตระการมอบครุภัณฑ์ห้องพิเศษ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่โพสต์ : 2017-12-21 สถานที่ : โรงพยาบาลตระการพืชผล