พระครูเกษมธรรมานุวัตรพร้อมด้วยชาวบ้านเกษมมอบเงินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลตระการพืชผล

พระครูเกษมธรรมานุวัตรพร้อมด้วยชาวบ้านเกษมมอบเงินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลตระการพืชผล

ถ่ายภาพโดย นางสาวอภิญญา  ปวะบุตร

วันที่โพสต์ : 2017-03-21 สถานที่ : ห้องประชุมหอไตร