นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สสจ อุบลฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและมอบนโยบาย 24 พย 59

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์ สสจ อุบลฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและมอบนโยบาย 24 พย 59

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2016-11-24 สถานที่ : ห้องประชุมพนาภินันท์