วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

ถ่ายภาพโดย : นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2016-11-15 สถานที่ : ลานคลินิกเบาหวาน