ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดขนาด 130000 LUX โคมหลอดคู่ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคา

3.spec โคมไฟผ่าตัด

 

วันที่ประกาศข่าว : 2018-03-15

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-03-15

จำนวนการเข้าชม : 288