ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว

จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว

รายละเอียด

1.ประกาศ

2.คุณลักษณะออกซิเจนเหลว

วันที่ประกาศข่าว : 2017-12-06

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-12-06

จำนวนการเข้าชม : 221