ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  จะทำการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอนรายการบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง  ของโรงพยาบาลตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไม่อาจใช้การได้  ตามรายละเอียดที่แนบ  สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

วันที่ประกาศข่าว : 2016-12-14

ปรับปรุงล่าสุด : 2016-12-14

จำนวนการเข้าชม : 777