พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมหอไตร  โรงพยาบาลตระการพืชผล

http://www.trakanhospital.org/hospital/web/index.php?r=photo-library%2Fview&id=8

วันที่ประกาศข่าว : 2016-10-27

ปรับปรุงล่าสุด : 2016-10-27

จำนวนการเข้าชม : 959