ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศ

 

2. เอกสารประกวดราคา

 

3. spec เตียงผ่าตัดไฟฟ้า

 

วันที่ประกาศข่าว : 2018-03-15

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-03-15

จำนวนการเข้าชม : 437