การจัดการความรู้
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#หัวข้อผู้รับผิดชอบ 
  
1ปัญหา แชร์เครื่องพิมพ์ระหว่าง Windows7 32 bit กับ 64 Bitนิพนธ์ เทียนหอม
2การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลือก การปรุงเห็ดและการปฏิบัติเมื่อป่วยด้วยโรคเห็ดพิษอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พรสุดา โสวรรณี, สิรินาถ เทียนคำ, ณัฐพล ปัญญา
3การพัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีนางดวงเดือน เรืองแสน
4สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา = Big C Market สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีนายสุพล การกล้า
5การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย โรงพยาบาลตระการพืชผลนางสาวกนกลักษณ์ ประทุมดี
6การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยหนักนางสาวสุกมล วงศ์คูณ
7การพัฒนานวัตกรรมถุงผ้าสมุนไพรพอกเข่า ผู้ป่วยโรคลมจับโป่งเข่า(เข่าเสื่อม)นางสาวลำใย สาธุวรรณ์