ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1เล่มแผนยุทธศาสตร์ จ.อุบลฯ ปีงบประมาณ 25622019-02-06 14:30:43
2แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล HI จากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลตระการพืชผล2019-02-06 14:27:41
3แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลตระการพืชผล2019-02-04 15:43:36
4นำเสนอ FTE ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก2018-11-26 16:04:05
5นำเสนอ FTE ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก2018-11-26 16:04:04
6แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ปี 25622018-10-11 10:37:29
7ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต 720 unit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-12 10:52:06
8คู่มือวิธีการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์2018-06-13 08:29:39
9ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-30 16:26:47
10ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ colonoscope ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX2018-05-23 11:12:52
11แผนปฏิบัติการฯ_ รพ.ตระการฯ_ ปรับแผน 6 เดือน2018-05-10 15:39:48
12แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ปี 25612018-04-24 09:35:23
13แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ 61_UBON2018-02-23 08:23:32
14Ranking 2561_ปรับ19 ธค 60_USE2018-01-18 10:16:11
15สรุปการนิเทศ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มที่ 1-32018-01-17 14:38:28
16ไฟล์นำเสนอการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปี 25612018-01-16 16:02:41
17เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหว2017-12-22 09:13:39
18งบเกณฑ์คุณภาพ612017-12-22 09:13:21
19Ranking 2561_ปรับ19 ธค.602017-12-22 09:12:53
20แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ฉบับแก้ไข พ.ย. 60)2017-11-23 10:14:58