ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ61 (แก้ไข)2017-11-01 14:54:22
2แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล ปีงบประมาณ 25612017-10-27 13:28:39
3คู่มือบริหารกองทุน 2561 สปสช2017-10-06 11:41:56
4ไฟล์ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 สสจ.อุบลราชธานี2017-09-25 11:52:35
5template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี2017-01-06 11:22:45
6มอบหมาย-ตัวชี้วัด-PA-ตัวชี้วัดตรวจราชการ-ปี-60-รพ.ตระการฯ-Final2016-11-16 13:41:23
7บันทึกยืมพัสดุใช้กับคนไข้2016-10-25 15:11:10
8ใบส่งคืนพัสดุ2016-10-25 15:10:56
9ใบโอนย้ายครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:21
10ใบยืมครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:01
11ใบเบิกครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:47
12แบบขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:26
13ใบลาพักผ่อน2016-10-20 09:44:15
14ใบลาออก2016-10-20 09:43:49
15ใบลากิจ2016-10-20 09:43:12