ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ 61_UBON2018-02-23 08:23:32
2Ranking 2561_ปรับ19 ธค 60_USE2018-01-18 10:16:11
3สรุปการนิเทศ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มที่ 1-32018-01-17 14:38:28
4ไฟล์นำเสนอการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปี 25612018-01-16 16:02:41
5เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหว2017-12-22 09:13:39
6งบเกณฑ์คุณภาพ612017-12-22 09:13:21
7Ranking 2561_ปรับ19 ธค.602017-12-22 09:12:53
8แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ฉบับแก้ไข พ.ย. 60)2017-11-23 10:14:58
9รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ61 (แก้ไข)2017-11-01 14:54:22
10แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล ปีงบประมาณ 25612017-10-27 13:28:39
11คู่มือบริหารกองทุน 2561 สปสช2017-10-06 11:41:56
12ไฟล์ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 สสจ.อุบลราชธานี2017-09-25 11:52:35
13template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี2017-01-06 11:22:45
14มอบหมาย-ตัวชี้วัด-PA-ตัวชี้วัดตรวจราชการ-ปี-60-รพ.ตระการฯ-Final2016-11-16 13:41:23
15บันทึกยืมพัสดุใช้กับคนไข้2016-10-25 15:11:10
16ใบส่งคืนพัสดุ2016-10-25 15:10:56
17ใบโอนย้ายครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:21
18ใบยืมครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:01
19ใบเบิกครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:47
20แบบขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:26