ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ colonoscope ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX2018-05-23 11:12:52
2แผนปฏิบัติการฯ_ รพ.ตระการฯ_ ปรับแผน 6 เดือน2018-05-10 15:39:48
3แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ปี 25612018-04-24 09:35:23
4แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ 61_UBON2018-02-23 08:23:32
5Ranking 2561_ปรับ19 ธค 60_USE2018-01-18 10:16:11
6สรุปการนิเทศ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มที่ 1-32018-01-17 14:38:28
7ไฟล์นำเสนอการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปี 25612018-01-16 16:02:41
8เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหว2017-12-22 09:13:39
9งบเกณฑ์คุณภาพ612017-12-22 09:13:21
10Ranking 2561_ปรับ19 ธค.602017-12-22 09:12:53
11แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ฉบับแก้ไข พ.ย. 60)2017-11-23 10:14:58
12รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ61 (แก้ไข)2017-11-01 14:54:22
13แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล ปีงบประมาณ 25612017-10-27 13:28:39
14คู่มือบริหารกองทุน 2561 สปสช2017-10-06 11:41:56
15ไฟล์ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 สสจ.อุบลราชธานี2017-09-25 11:52:35
16template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี2017-01-06 11:22:45
17มอบหมาย-ตัวชี้วัด-PA-ตัวชี้วัดตรวจราชการ-ปี-60-รพ.ตระการฯ-Final2016-11-16 13:41:23
18บันทึกยืมพัสดุใช้กับคนไข้2016-10-25 15:11:10
19ใบส่งคืนพัสดุ2016-10-25 15:10:56
20ใบโอนย้ายครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:21