ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ส่งงานหมอบี2017-01-13 14:09:41
2template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี2017-01-06 11:22:45
3มอบหมาย-ตัวชี้วัด-PA-ตัวชี้วัดตรวจราชการ-ปี-60-รพ.ตระการฯ-Final2016-11-16 13:41:23
4บันทึกยืมพัสดุใช้กับคนไข้2016-10-25 15:11:10
5ใบส่งคืนพัสดุ2016-10-25 15:10:56
6ใบโอนย้ายครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:21
7ใบยืมครุภัณฑ์2016-10-25 15:10:01
8ใบเบิกครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:47
9แบบขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์2016-10-25 15:09:26
10ใบลาพักผ่อน2016-10-20 09:44:15
11ใบลาออก2016-10-20 09:43:49
12ใบลากิจ2016-10-20 09:43:12