ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1นำเสนอ FTE ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก2018-11-26 16:04:05
2นำเสนอ FTE ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก2018-11-26 16:04:04
3แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ปี 25622018-10-11 10:37:29
4ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต 720 unit ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-12 10:52:06
5คู่มือวิธีการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์2018-06-13 08:29:39
6ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-30 16:26:47
7ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ colonoscope ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX2018-05-23 11:12:52
8แผนปฏิบัติการฯ_ รพ.ตระการฯ_ ปรับแผน 6 เดือน2018-05-10 15:39:48
9แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ปี 25612018-04-24 09:35:23
10แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ 61_UBON2018-02-23 08:23:32
11Ranking 2561_ปรับ19 ธค 60_USE2018-01-18 10:16:11
12สรุปการนิเทศ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มที่ 1-32018-01-17 14:38:28
13ไฟล์นำเสนอการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปี 25612018-01-16 16:02:41
14เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหว2017-12-22 09:13:39
15งบเกณฑ์คุณภาพ612017-12-22 09:13:21
16Ranking 2561_ปรับ19 ธค.602017-12-22 09:12:53
17แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ฉบับแก้ไข พ.ย. 60)2017-11-23 10:14:58
18รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ61 (แก้ไข)2017-11-01 14:54:22
19แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล ปีงบประมาณ 25612017-10-27 13:28:39
20คู่มือบริหารกองทุน 2561 สปสช2017-10-06 11:41:56